שותפיות וקונפליקטים במרחב

המושג contested cities קורא לדמיון מרחבי חדש המאתגר מקומיות אקסקלוסיבית במרחב הציבורי היומיומי והסמלי. הסטודיו מיפה את העיר לוד כמרחב של קונפליקטים ושותפויות עבור ציבורים נבחרים והציע מגוון של התערבויות המקדמות שותפות-ארעי, ייצוג של הבדלים תרבותיים בהקשרים ציבוריים מרחביים והתהוותן של זהויות אד-הוק שחוצות חלוקות אתניות-לאומיות-דתיות.

מנחות: אדר' אורית שמואלי, פרופ' יעל מוריה.

פרויקטים בסטודיו:

משזר מקומי – שחר רודריג, נעה בר-נתן, יעל א-דורבאנרים_Page_1

הפרויקט מתמודד עם ריבוי שטחים לא מבונים בלוד בעזרת המושג Terrain Vague. מתמקד בצפון העיר, בו רצף של שטחים עזובים, גדולים ומגוונים שמקורו במחיקת העיר העתיקה. הרצף מהווה "פצע" המפורר את הרקמה העירונית ויוצר מרחב טשטוש וניתוק בין מזרח העיר למערבה. הרצף מאופיין בחוסר מבניות מובהק שמבטל את עצם קיומו בעיני התושבים, אך גם משמש במה לפעילויות א-פורמאליות ודרך אלטרנטיבית לחוות את העיר.

להמשך קריאה


דרך מקום אחר – יונתן חבצלת, ליאור גוטרמן, עדי זילברשטיין באנר 2

הפרויקט עוסק בשתי שאלות מרכזיות:
א – כיצד ניתן לייצר מקומות שאינם בעלי זהות מובהקת, או בעלי זהויות מרובות.
ב – כיצד ניתן לטשטש את ההבדל שבין מקום לדרך, או כיצד דרך יכולה לאסוף השפעות מהמקומות הסמוכים לה
באמצעות שתי שאלות אלו, אנו שואפים ליצר מרחב ציבורי טולרנטי לאוכלוסיות שונות בעיר מחד, ומאידך לשקף בו את המורכבויות ורב-הגוניות שבה.

כיצד יוצרים מרחב ציבורי פורמלי בשכונה לא מתוכננת? – טל פרידמן, דור שרייר וירון צלניקבאנר 1

בשכונה הסובלת מהיעדר מרחב ציבורי ראוי , התושבים הם אלו שהכתיבו את אופי המקום בהתאם לצרכיהם. על מנת ליצור צדק מרחבי ניסינו לתכנן מרחב ציבורי עשיר אשר מתאים לרוח המקום.
במספר ביקורים באתר זיהינו סיטואציות מרחביות ייחודיות לשכונה אשר מתרחשות במרחב הפרטי ובין הפרטי לציבורי. מכך הסקנו שלא נוכל להשתמש בפרוגרמות הגנריות והמוכרות של המרחב הציבורי ועלינו ליצור פרוגרמות חדשות המותאמות לצרכי המקום.
תהליך העבודה כלל ניתוח הסיטואציות שזיהינו, הבנת העקרונות והצרכים שהולידו אותם, יישום שלהם בקנה מידה רחב יותר ויצירת פרוגרמות חדשות במרחב הציבורי החסר.


תצריף עירוני  Recompose – נדין אבורומי, שיר קמחי, דניאל גרשוניבאנר 1 (2)

בלוד יש צירוף נדיר של זהויות, צירוף ובו מערכות יחסים וקונפליקטים הנוגעים בחבלי ליבה של החברה הישראלית. התושבים  שפוגשים את הקונפליקטים בחיי היומיום בוחרים את יחסם אל האחר: שיתוף, דחייה, זרות. מה שעניין אותנו הוא שהמדיניות העירונית (כפי שניתן לקרוא מתכניות המתאר) היא של הפרדה, מה שיוצר בלוד ארכיטקטורה של הפרדה. בפרוייקט זה ננסה להוביל תהליך תכנוני שיצור ארכיטקטורה של שותפות, וננסה לברר האם וכיצד ניתן ליצור חיבור בין זהויות כמהלך מתוכנן.


פיסות של הווה, שלבים של עתיד – דניאל בורוביק, אינרה ד.זדה ואושרית רייזbanner 1

הפרויקט עסק במערך שטחים "של אף אחד ושל כולם" שזוהו בעיר, שטחים ריקים או מבונים אשר הגדרת תפקודם הרשמי מעורפלת. הפרויקט התמקד בשטח הממוקם בכניסה לשכונת ס"ח מתוך זיהוי חלון הזדמנויות הנובע מהפער בין אופי צריכת המרחב ליעוד הקרקע המקורי והעתידי שלו. קשר המרחב והזמן נענה על-ידי תכנון בארבעה שלבים להסדרת השטח, יציקת פרוגראמות חדשות וחיזוק השטח כחלק ממערך עירוני. ​


קולות מהעבר לוחשים לי – בשמת אקשטיין, תם בלוך, עדי אורליאן

באנר1

תהליכי מילוי וריקון חוזרים ונשנים פקדו את העיר לוד במהלך השנים.
בחרנו לחזור אחורה ולבחון את הקשר שבין שנת 1934, רגע לפני הריקון המשמעותי
האחרון שעברה העיר, לבין לוד של 2013, כדי לנסות ולהבין את הפער בין מי שהייתה פעם,
מי האנשים שחיו בה, ואיך התנהלו החיים בה.

 
 


 קשרים אורבנים – שחר יריב, איילת חן חזות ואורית שעשועבאנר 1

הפעולה התכנונית שלנו בלוד נובעת מהקריאה שלנו את העיר, מניתוחים שעשינו זיהינו קטיעות ופילוג בעיר. כתוצאה מכך הרצון שלנו היה ליצור מרכז מובהק עבור כל תושבי לוד המורכב מכל המרכיבים הקיימים. זאת תוך העצמת המאפיינים של כל אחד מן המוקדים (השוק, הרחוב המסחרי והעיר העתיקה) ויצירת אינטראקציה ביניהם לכדי מרחב אחד מרכזי.

להמשך קריאה