תפרים עירוניים

חקירת העיר לוד כשלם ושכונותיה הולידה זיהוי לפערים בין גבולותיה הפנימיים והגדרת אזורים פורמליים וא-פורמליים בעיר. כאשר אנו מגדירים א-פורמלי כשטחים שאינם מטופלים, ללא תשתיות, עם בנייה ורנקולרית והתמקדנו ברמת אשכול מתוך הבנה כי יש בה עירוב רב בין הפורמלי לא-פורמלי.

ההתערבות באזור הנבחר מבקשת לתפור את אותם קרעים וזאת באמצעות כלים עירוניים דוגמת ציפוף בנייה, שימוש במבנים ההיסטוריים ופוטנציאל המבנים הקהילתיים-ציבוריים הקיימים. אי לכך פותח האזור תוך מבט לעבר מצד אחד, ומבט להווה והקיים מצד שני.

סטודנטים: עומר גבאי, יעל דאימונד ואוהד פררה.

<למצגת המלאה>


סגור לתגובות.