WorkLod

העיר לוד הייתה בעברה צמת דרכים מרכזי במזרח התיכון וכיום מיקומה הגיאוגרפי של העיר במרכז הארץ אינו בא לידי ביטוי במידת חשיבותה.

הפרויקט משתמש במפגש שני צירים עתיקים אשר חצו את העיר ומתמקד בציר מזרח-מערב.

הפרויקט מציע מודל של תעסוקה גמישה וחדשנית באופייה אשר מתבסס על הקישוריות במטרופולין-מרכז ומשתלב במרקם האורבני. זאת, מתוך ראיית התעסוקה כמחולל אשר ימנף את העיר במציאות העכשווית.

סטודנטים: עדי גולן, ויטלי סקבירסקי ועידו גורן

למצגת


סגור לתגובות.