מחוץ לממשק

הפרוייקט עוסק בשאלות העירוניות- מהם הגבולות הפנימיים בעיר לוד ומה השפעתם על המרחב?
הצעת קריאה חדשה לעיר, תוך זיהוי אזורים מבודלים בעלי אופי וזהות יחודיים, מרכז עירוני חדש ומעורב,
והגבולות שביניהם, שמתפקדים היום כחיץ.
הפרוייקט מתמקד בשלושה אזורים על החיץ והפיכתם מאזורים היוצרים הפרדה, לממשקים-
אזורים בעלי מוקדי עניין עירוניים, המאפשרים גישה ויוצרים חיבור.
מגישות: מיכל אביטל | שלי בן נון | רעות ווסטין

סגור לתגובות.