פיסות של הווה, שלבים של עתיד

הפרויקט עסק במערך שטחים “של אף אחד ושל כולם” שזוהו בעיר, שטחים ריקים או מבונים אשר הגדרת תפקודם הרשמי מעורפלת. הפרויקט התמקד בשטח הממוקם בכניסה לשכונת ס”ח מתוך זיהוי חלון הזדמנויות הנובע מהפער בין אופי צריכת המרחב ליעוד הקרקע המקורי והעתידי שלו. קשר המרחב והזמן נענה על-ידי תכנון בארבעה שלבים להסדרת השטח, יציקת פרוגראמות חדשות וחיזוק השטח כחלק ממערך עירוני. ​

גיליון 1 | גיליון 2

סטודנטים: דניאל בורוביק, אינרה ד.זדה ואושרית רייז


סגור לתגובות.