קולות מהעבר לוחשים לי

השאלה העירונית
תהליכי מילוי וריקון חוזרים ונשנים פקדו את העיר לוד במהלך השנים.
בחרנו לחזור אחורה ולבחון את הקשר שבין שנת 1934, רגע לפני הריקון המשמעותי
האחרון שעברה העיר, לבין לוד של 2013, כדי לנסות ולהבין את הפער בין מי שהייתה פעם,
מי האנשים שחיו בה, ואיך התנהלו החיים בה.

האתר
הפרויקט מתמקד במקום ממנו צמחה לוד – שכונת רמת אשכול והעיר העתיקה.
זיהינו במרחב זה שלושה אופנים שונים של פעולת המילוי והריקון, בהם עוסק הפרוייקט:
מרקמת בינוי עירונית צפופה למרחב טעון בריק מבני, ואנושי | מחקלאות לשיכונים |
משדה בור לשטח פתוח בעיר: היעדר פונקציה לפונקציה בלתי ממומשת
הראייה מתוכה צומח הפרוייקט הינה ראייה אשר מאמינה כי פעולת המילוי-ריקון הינה פעולה
מתמשכת ותמידית של העיר, ולכן האתר בו אנו עוסקות היום רלוונטי ל2013, אך בעתיד
פרוייקטים אחרים יעסקו באתרים אחרים ו/או נרחבים יותר.

ההתערבות
התכנון מתבסס על נרטיב עתידי המגשר בין הנרטיבים מהעבר וההווה בשלושת
האתרים ברמת אשכול.
הפרויקט מייצר הצעה תכנונית אשר משלבת בתוכה מחד הדגשה והעצמת הייחודי
בכל אחד מהמרחבים, ומאידך יצירת קוהרנטיות בקני מידה שונים –
בכל מרחב כשלעצמו, ובעתיד גם ברמה העירונית.
הנרטיב העתידי אותו מייצר הפרויקט בכל אחד מהמרחבים, בא לשמר את האיכויות
הקיימות ברקמה של 2013 תוך שמירת הצביון מהעבר.
מטרת הפרויקט היא לייצר שלושה מרחבים ייחודיים ושונים זה מזה ומסביבתם,
המספרים את סיפורה של לוד, כל אחד וסיפורו הוא.
טיילת עירונית שיצרנו חולפת דרך המרחבים השונים וטווה את המרחב לכלל
היסטוריה מתהווה ומרובת סיפורים של העיר לוד.
אנו מאמינות כי שילוב התכונות השונות והכרה בשוני זה והדגשתו –
היא שתביא להתחדשות העירונית דרך יצירת השלם.

גיליון 1 | גיליון 2

סטודנטים: בשמת אקשטיין, תם בלוך, עדי אורליאן


סגור לתגובות.