Back to the Center

הפרויקט עוסק בעיר לוד. לפרויקט שלושה עקרנות תכנון: עיר מהלכת, עיר גנים, מרכז עירוני. מטרת הפרויקט היא יצירת מקום עירוני, שוקק חיים, שבו ימומש הפוטנציאל התיירותי וההיסטורי, תוך שימוש במיקומה האסטרטגי למינופה של העיר. הפעולה הראשונית שנעשתה היא הגדלת צפיפותה של העיר, תוך תוספות בנייה, שטחים ירוקים, מרכזי מסחר. הגדלת הצפיפות תוביל להגדלת האוכ' וזו תוביל לקידום המסחר, התיירות והתודעה. השינוי נעשה ע"פ סכמה שמתארת קשר ישיר בין כול אזור ירוק למשנהו, חלוקת היררכיה ציבורית מובהקת (פרטי-סמי ציבורי- ציבורי), הגדרת אזורים (מגורים- מסחר) וקשרי הליכה רציפים בין כול אזורי העיר. השאיפה להשתמש במשאביה הקיימים של לוד ע"מ לקדם את העיר לאורבניות- יצרה את אזור התיירות במרכזה של עיר, בו רוב האתרים והמקומות הקדושים.

למצגת המלאה

אור לוי, אנסטסיה זיאבלוב, הודיה יקוטי, טוביאס דורינג


סגור לתגובות.