קשרים אורבנים

הפעולה התכנונית שלנו בלוד נובעת מהקריאה שלנו את העיר, מניתוחים שעשינו זיהינו קטיעות ופילוג בעיר. כתוצאה מכך הרצון שלנו היה ליצור מרכז מובהק עבור כל תושבי לוד המורכב מכל המרכיבים הקיימים. זאת תוך העצמת המאפיינים של כל אחד מן המוקדים (השוק, הרחוב המסחרי והעיר העתיקה) ויצירת אינטראקציה ביניהם לכדי מרחב אחד מרכזי.

לגיליון 1

סטודנטים: שחר יריב, איילת חן חזות ואורית שעשוע


סגור לתגובות.