TRAVELOD

זיהוי לוד כעיר בעלת שדה תעופה על שמה (בעבר) ובעלת קרבה פיזית לשדה התעופה, כאשר בניגוד לציפיות ההכוונה התנועתית בשטח מדלגת על לוד. בפרוייקט נעשה חיבור מחדש של לוד לאזור שדה התעופה ע”י תכנון מחדש של מערך התנועה וסטרוקטורת הכבישים. … להמשיך לקרוא

פיסות של הווה, שלבים של עתיד

הפרויקט עסק במערך שטחים “של אף אחד ושל כולם” שזוהו בעיר, שטחים ריקים או מבונים אשר הגדרת תפקודם הרשמי מעורפלת. הפרויקט התמקד בשטח הממוקם בכניסה לשכונת ס”ח מתוך זיהוי חלון הזדמנויות הנובע מהפער בין אופי צריכת המרחב ליעוד הקרקע המקורי … להמשיך לקרוא

תצריף עירוני Recompose

בלוד יש צירוף נדיר של זהויות, צירוף ובו מערכות יחסים וקונפליקטים הנוגעים בחבלי ליבה של החברה הישראלית. התושבים  שפוגשים את הקונפליקטים בחיי היומיום בוחרים את יחסם אל האחר: שיתוף, דחייה, זרות. מה שעניין אותנו הוא שהמדיניות העירונית (כפי שניתן לקרוא מתכניות … להמשיך לקרוא

כיצד יוצרים מרחב ציבורי פורמלי בשכונה לא מתוכננת?

בשכונה הסובלת מהיעדר מרחב ציבורי ראוי , התושבים הם אלו שהכתיבו את אופי המקום בהתאם לצרכיהם. על מנת ליצור צדק מרחבי ניסינו לתכנן מרחב ציבורי עשיר אשר מתאים לרוח המקום. במספר ביקורים באתר זיהינו סיטואציות מרחביות ייחודיות לשכונה אשר מתרחשות … להמשיך לקרוא

דרך מקום אחר

הפרויקט עוסק בשתי שאלות מרכזיות: א – כיצד ניתן לייצר מקומות שאינם בעלי זהות מובהקת, או בעלי זהויות מרובות. ב – כיצד ניתן לטשטש את ההבדל שבין מקום לדרך, או כיצד דרך יכולה לאסוף השפעות מהמקומות הסמוכים לה באמצעות שתי … להמשיך לקרוא

משזר מקומי

הפרויקט מתמודד עם ריבוי שטחים לא מבונים בלוד בעזרת המושג Terrain Vague. מתמקד בצפון העיר, בו רצף של שטחים עזובים, גדולים ומגוונים שמקורו במחיקת העיר העתיקה. הרצף מהווה ”פצע” המפורר את הרקמה העירונית ויוצר מרחב טשטוש וניתוק בין מזרח העיר … להמשיך לקרוא