אודות סטודיולוד

העיר לוד נבחרה כחלק מהמסורת של הסטודיו של עיצוב עירוני בשנה ב’ לפעול בעיר בינונית ומתפתחת. העיר לוד נבחרה על רקע ההיסטוריה הקשה שלה בעשורים האחרונים, למרות התערבויות רבות, ולאור ההזדמנויות הקיימות היום בלוד לשינוי וחידוש.
העיר נבחרה גם לאור הקשר הטוב שנתגבש בין הסטודיו לבין השותפים השונים והפתח שנוצר להשתתפות רחבה של קהילות ובעלי עניין בעבודת הסטודיו. 

העבודה בוצעה בצוותים של 3 סטודנטים ובקבוצות מעורבות של סטודנטים מאדריכלות וסטודנטים באדריכלות נוף. סה”כ הוצגו כ-33 פרויקטים של כ-110 סטודנטים  בהנחיית 8 אדריכלים ויועץ חברתי.
בנוסף היו שותפים: פעילים חברתיים בלוד(באמצעות אביטל בלונדר), עיריית לוד (באמצעות ראש העיר ואדר’ העיר יואב ויינברג), לשכת התכנון המחוזית (באמצעות מתכננת המחוז אדר’ דניאלה פוסק), תרומה פילנטרופית (אדר’ נורית ליטמן) והחממה לדיור וקהילה (באמצעות דנה שבח).

פעילויות הרוחב כללו פתיח עיוני וארגוני ואחריו התקיימו ארבע סדנאות רוחב קצרות של כשבוע כל אחת לפי ההדגשים הבאים:
1. אטלס לוד- איתור ויצירה של שכבות מיפוי אובייקטיבי וסובייקטיבי של העיר לוד בחלוקה לקבוצות וצוותים.
2. בעקבות תושבים ומקום- פיתוח הרגישות וההבנה של העיר מתוך המצאי החומרי והוויית התושבים ובעלי העניין בתוכו. יצירת מודל חווייתי לוד חלקי 30.
3. מבנה רקמה וטיפולוגיה- היכרות ויישום בקורתי של מושגים פיסיים בעיצוב עירוני.
4. מה…אם?- פיתוח נרטיבים/תרחישים והצעת פתרונות נובעים.
נערכו מספר סיורים בעיר, חלקם מאורגנים חלקם באופן פרטני עם תושבי העיר ופעילים חברתיים בה, כל זאת בכדי ללמוד באופן בלתי אמצעי את העיר.

בשלב הבא, לקראת מחצית הסמסטר החל פיתוח ההתערבות עצמה בקבוצות, לפיתוח הצעות התערבות. אזורי ההתערבות ונושאי ההתערבות נקבעו בעקבות פעילויות הרוחב של הסטודיו.

ישנן קבוצות שזיהו את מיקומה הייחודי של העיר לוד במרחב המטרופולין, קבוצות אחרות התמקדו באוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים כדוגמת שכבת הילדים בעיר כפוטנציאל אמיתי ואופטימי לשינוי ושותפות, קבוצות אחרות התייחסו למיקום תשתיות אזוריות בגבול העיר כדוגמת שדה התעופה או בתוך העיר כדוגמת צרור מסילות הברזל שקורעות אזורים שלמים מתוך העיר,פיתוחה הרצוף של לוד לכל אורך ההיסטוריה הציתה את דמיון הסטודנטים ושמשו כנקודת אור למשיכת תיירים כמו פיתוח גאווה מקומית.
גולת הכותרת של העבודה בסמסטר היתה קיום תערוכה, פנל לדיון בסוגיות נבחרות והגשה סופית במקביל של כל הפרויקטים כשהיא פתוחה לציבור הרחב ובאדיבותה של עירית לוד.

תודתנו המיוחדת לראש העיר היוצא מר מאיר ניצן, לעוזרת ראש העיר לתכנון אסטרטגי הגב’ שרית רשתי, לאדריכל העיר אדר’ יואב ויינברג, ולמתכנון תכנית המתאר- אדר’ דני לזר על תמיכתם ומתן יד בכל שנתבקשו להצלחת עבודת הסטודנטים. תודה לנורית ולמשה ליכטמן על תרומתם הרבה הן באמצעים והן בליווי העבודה ולנורית ששיתפה מחוויותיה כבת למהנדס העיר לוד לשעבר. מפות הרקע וחומרים נוספים באדיבות מפ”י- המרכז למיפוי ישראל.

בברכה
פרופ’ שמאי אסיף מרכז הקורס, פרופ’ יעל מוריה מרכזת אדריכלות נוף ומנחי הקורס קלאודיו מילול, ערן מרדכוביץ’, נעמה מישר, רבקה שטרנברג,אורית שמואלי וחגית חרותקה-קובי